Ο στόχος του προγράμματος HΡΑΚΛΗΣ: Κίνηση, Διατροφή, Δύναμη

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και σας προσφέρεται από το ΝΟΥΝΟΥ. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και ακόμα περισσότερο να κινητοποιήσει τα παιδιά να τρώνε πιο υγιεινά και να είναι πιο δραστήρια. Πολλές συνήθειες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, που μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουν τα παιδιά να κάνουν υγιεινές επιλογές τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουν να τις διατηρήσουν και αργότερα στη ζωή τους. Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία τέτοιου είδους προγραμμάτων.